Sunday, August 31, 2014

Phish Setlist: 8/31/14 Dick's Sunday - Commerce City, Colorado


Never miss a Sunday show, eh? Here's the final night of a three-show run in Denver, Colorado to end the summer.
Phish Setlist, 8/31/14, Dick's, Commerce City, CO

Set 1: The Curtain With, Wombat, KDF, Bouncin, Poor Heart, A Song I Heard the Ocean Sing, Lawn Boy, Wolfman's Brah, Waiting All Night, WinterQueen, Funky Bitch, Tube, Possum

Set 2: Chalkdust > Twist > The Wedge > Tweezer > Sand > Tweezer > Piper > Joy, Mike's Song > Sneaking Sally > Weekapaug

E: Loving Cup, Tweeprise

9 comments:

Phaser said...

Droids... http://www.mediafire.com/download/5taie62blqok982/Ph20140831.zip

donaldosborn said...

Thanks Phaser. Appreciate it.

Al Maven said...

The Phaser setting has stunned me once again!
As always, Many, many, thanks!

Pauly said...

Thanks Phaser & everyone else. GreT job folks

MeToo said...

DOPE MIKES

PhreshPhish said...

Thanks very much bro! Always love your posts. Any chance you have a re-up of MPP 2? Link on the board is dead.

Unknown said...

http://i.imgur.com/IMaOZTQ.jpg

Phaser said...

It's back up @PhreshPhish

thulannguyen said...


Thanks for sharing, nice post!

Phục vụ cho nhu cầu vận chuyển container bằng đường bộ ngày càng lớn, vận chuyển xăng dầu bằng đường sắt và vận tải, gửi hàng hóa vận chuyển xe máy bắc nam bằng đường sắt cũng đã xây dựng nên những qui trình, dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng các toa xe chuyên dùng chuyên nghiệp và có hệ thống. Đảm bảo mang đến chất lượng tốt nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ.