Monday, March 31, 2014

Monday Morning Key Bumps: James Brown and the JB's

It's Monday morning. Time to crank it up.

I'm sticking with James Brown and the JB's. Yesterday, G-Money recommended a little funky stuff (James Brown's Funky People) and I can't get these heavy funk hooks out of my head.

1 comment:

thulannguyen said...

Post really provice useful information!

Phục vụ cho nhu cầu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt ngày càng lớn, vận chuyển container nội địa và vận tải, gửi hàng hóa vận chuyển container bằng đường sắt cũng đã xây dựng nên những qui trình, dịch vụ dịch vụ vận chuyển ô tô bằng đường sắt chuyên nghiệp và có hệ thống. Đảm bảo mang đến chất lượng tốt nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ.