Monday, November 25, 2013

Monday Morning Key Bumps: Crosseyed and Painless by the Talking Heads

Here's the Talking Heads in concert circa 1980 somewhere in Italy...3 comments:

Unknown said...

The best Chinese restaurant in Cleveland! I've been going there for over 10 years. My favorite dishes are chicken with cashews and shrimp with broccoli. Their hot sour soup is the gold standard. A must if you're in Coventry. Taxi Coventry to London

Unknown said...

adrian belew

huongdung said...

Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

Phục vụ cho nhu cầu vận chuyển container bằng đường bộ ngày càng lớn, vận chuyển xăng dầu bằng đường sắt và vận tải, gửi hàng hóa vận chuyển xe máy bắc nam bằng đường sắt cũng đã xây dựng nên những qui trình, dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng các toa xe chuyên dùng chuyên nghiệp và có hệ thống. Đảm bảo mang đến chất lượng tốt nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ.